Bỏ qua nội dung

Trang chủ

THÔNG BÁO

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CỐ VẤN HỌC TẬP: Xem chi tiết:THONGTIN

 1. Khoa Kỹ Thuật Đô Thị:1. CVHT_Khoa_KTDT
 2. Khoa Xây Dựng: 2. CVHT_Khoa_XD
 3. Khoa Mỹ thuật công nghiệp:3. CVHT_Khoa_MTCN
 4. Khoa Quy hoạch: 4. CVHT_Khoa_QH
 5. Đang cập nhật…
Trước khi tới Phòng Quản lý đào tạo để  làm các thủ tục, sinh viên cần:

 • Xem các quy định liên quan.
 • Tải mẫu đơn từ Website này.
 • Gặp Thầy Tráng (không vào khu vực kỹ thuật để trực tiếp gặp  cán bộ khác của Phòng).

Nếu công việc xin giải quyết có tính chất cá biệt (không có sẵn mẫu đơn), sinh viên phải tự làm đơn.

Khi gửi ý kiến trên website , sinh viên  phải ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. Phòng QLĐT không đọc ý kiến của sinh viên không tuân theo quy định trên.

 Cổng thông tin điện tử (Portal) – Địa chỉ  Sinh viên cần truy cập:

 • Portal đồng hành với  sinh viên trong suốt quá trình học tập.
 • Nhiều thông tin trên Portal có tính cá nhân. Sinh viên phải bảo vệ mật khẩu để tránh những sự  cố ngoài ý muốn.
 • Hãy thường xuyên truy cập Portal bằng cách bấm vào liên kết phía dưới.

PORTAL